Kanslihus A4

Kanslihus A4

Fältjägarföreningen (f.d. I 5 kamratförening) bjuder in KFNA:s medlemmar att kunna deltaga i Fältjägarföreningens resa till Krakow.

Något särskilt bidrag från KFNA utgår inte, men våra medlemmar har möjlighet att delta på samma villkor som Fältjägarföreningens.  Läs här

 

Aktuellt

Go to top