Kanslihus A4

Kanslihus A4

Fältjägarföreningen (f.d. I 5 kamratförening) bjuder in KFNA:s medlemmar att kunna deltaga i Fältjägarföreningens resa till Krakow.

Något särskilt bidrag från KFNA utgår inte, men våra medlemmar har möjlighet att delta på samma villkor som Fältjägarföreningens.  Läs här

JFA genomför Karolinervinter 2019 Läs här

Aktuellt

Kommande verksamhet

Go to top