Kanslihus A4

Kanslihus A4

SURSTRÖMMINGSFESTsurstromming

 

Onsdag 2019-10-23 kl 18.00 
Kvarterslokalen Kopparslagargränd, Lugnvik (mitt emot OKQ8 macken) Marschaller utmärker lokalen.


I Menyn ingår: *Surströmming
sillburk(sill för den som inte äter strömming) 
*Normala tillbehör samt måltidsdryck (lättöl/vatten)
*Kaffe & kaka.

Alkoholhaltiga drycker medtages av var och en efter behov.
(Ingen försäljning av alkoholhaltiga drycker)

Vi sjunger minst fyra snapsvisor!
Träna på GRANNAS!

Transporter: Genom egen försorg. Buss linje 6 

Egenavgift 50 kr/person, inbetalas till Kamratföreningens bankgiro nr 5037-6326 senast 19-10-16
Anmälan med namn på samtliga deltagare görs i samband med inbetalningen på bankgirot till vår kassaförvaltare Arne Berglund. Tel 070-296 02 36

Vid frågor kontakta Sören Blomberg (Surströmmingsgeneral)
Tel: 070-397 55 88 Mail: Klubbmästaren

V Ä L K O M N A !


Aktuellt

Go to top