Kanslihus A4

Kanslihus A4

buss

kamratresa 2020.

Mot bakgrund av det rådande läget med Coronavirus har styrelsen
beslutat att årets kamratresa inte  kommer att genomföras.

 

Aktuellt

Go to top