I syfte att sammanföra alla norrlandsartillerister i Stockholmsområdet bildades 1938 Stockholmsavdelningen av Kamratföreningen Norrlandsartillerister, vilken senare döpts om till Stockholms Batteri.
Kamratföreningsmedlemmar som bor i Stockholmsområdet (postnummer 10-19, 60-64 och 72-76) är automatiskt också medlemmar i Stockholms Batteri. Antalet medlemmar är 2015 ca 150 st.

 

 

Battch Lars Lagrell
Battadj/sekr Tony Damström
Kvm/Kassör Lars Johnsson
Eoff Mikael Lindberg
Battoff Staffan Wredling
Sbadj Klas Jonsson
Revisor Jan Hallgren
Revisorssuppleant Matts Tallbom
Go to top