I syfte att sammanföra alla norrlandsartillerister i Stockholmsområdet bildades 1938 Stockholmsavdelningen av Kamratföreningen Norrlandsartillerister, vilken senare döpts om till Stockholms Batteri.
Kamratföreningsmedlemmar som bor i Stockholmsområdet (postnummer 10-19, 60-64 och 72-76) är automatiskt också medlemmar i Stockholms Batteri. 

 

Battch Lars Lagrell
Battadj/sekr Tony Damström
Kvm/Kassör Björn Arkegren
Eoff Mikael Lindberg
Battoff Lilly Sjöblom
Sbadj Klas Jonsson
Revisor Stefan Hansson
Revisorssuppleant Klas Nordlind
Valberedning  Lars Taraldsson
Go to top