Kanslihus A4

Kanslihus A4

Nu ska styrelserna inom KfNa få igång den traditionella verksamheten igen efter ett långt uppehåll. Det börjar med en städdag i Talldungen den 14 juni vilken avslutas med någon form av förtäring. Stockholmsbatteriet fortsätter med att kalla till Vårmönstring. Vårmönstringen genomför vi som ett studiebesök på Karlberg den 8 maj. Lunch, orientering om verksamheten vid skolan och guidad visning av slottet är programpunkterna.

Hösten inleds i augusti med surströmming och fortsätter den 28 september med årsmöte enligt tradition,

Den 27 oktober gör vi en kontroll av kristallkronorna i Residenset. Kontrollen sker i form av en kamratmiddag i Residenset.

Stockholmsbatteriets höstmönstring med årsmöte genomförs prel den 8 november vid Militärsällskapet. Gåsamiddag!

Kom ihåg årets höjdpunkt 4 december.

 

Aktuellt

Go to top