GRUNDUTBILDNINGSKOMPANIERNA VID

F.D. KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE, A 4

 FROSO

1./A4

Frösö kompani

Var alltid ett pjäskompani, har alltid haft samma nummer och härstammar således från 9.batteriet A 1 och därigenom från Norrlands Artilleris föregångare.

 Fredriksskans

2./A4

Fredriksskans kompani

Under en lång följd av år det kompani som utbildades för Artilleriskjutskolans, ArtSS, övningsbehov.

Jarpens

3./A4

Järpens kompani

Utbildade ett pjäskompani, hade före 1982 numret 6

borgtrans

4./A4

Borgsjö kompani / Lifbattteriet

Regementets skolkompani, utbildade kompani- och plutonsbefälsvärnpliktiga samt en tid även ljudmätplutoner.

Ragunda

5./A4

Ragunda kompani

Var vanligen ett stabskompani, vilket ibland även utbildade delar till bataljonernas trosskompanier.

Harnosand

6./A4

Härnösands kompani

Uppsattes för att utbilda 5-månaders värnpliktiga, men indrogs, fick till uppgift att utbilda regementsstabskompaniet 1994-95. (Bävern är inte död!)

Duveds

7./A4

Duveds kompani

Utbildade handräcknings- och depåvärnpliktiga, inskrivningsassistenter till pliktverket m.m.

Go to top