Övriga befattningshavare

 • Norrlandsartilleristen (NA) redaktion
  • Mikael Andersson (Chefredaktör)
  • Peter Kardin
 • Stugfogde Talldungen
  • Tomas Lund
  • Sören Blomberg
 • Stugfogde Ranglan
  • Johan Danielsson
  • Lars Hammar
 • Valberedningen
  • Stefan Nilsson (Sammankallande)
  • Berit Svedin
  • Dennis Blom
 •  Revisorer
  • Bengt-Olov Carlsson
  • Lennart Gillblad
  • Mikael Andersson (Suppleant)
Go to top