Styrelse

Sten Bredberg

Ordförande
Traditionsförvaltare
Repr. Milmus Z
 

Sven Hultman

Vice ordförande

Kerstin Anderstig Arntsen

Sekreterare

Anna Wallström

Vice sekreterare

Arne Berglund

Kassaförvaltare
Medlemsregistrator
Hemsideförvaltare
VU

Bo Olsson

Materialförvaltare
Suppleant Milmus Z

Leif Haglund

Ordförande VU

 

Sören Blomberg

Klubbmästare
Stugfogde Talldungen
VU

Tomas Lund

Ledamot
Stugfogde Talldungen

Lars Hammar

Ledamot
Stugfogde Ranglan
VU

Johan Danielsson

Ledamot
Stugfogde Ranglan
VU

Rolf Maserius

Ledamot

Dan-Erik Danielsson

Ledamot

Hans Gunnarsson

Ledamot

Stig Andersson

Ledamot

Peter Pettersson Ledamot
Go to top