Styrelse

Sten Bredberg

Ordförande
Traditionsförvaltare
Repr. Milmus Z
 
tf. Kassaförvaltare

Sven Hultman

Vice ordförande

Kerstin Anderstig Arntsen

Sekreterare

Anna Wallström

Vice sekreterare

-

VU

Bo Olsson

Materialförvaltare
Suppleant Milmus Z

Leif Haglund

Ordförande VU

 

Sören Blomberg

Klubbmästare
Stugfogde Talldungen
VU

-

Ledamot
Stugfogde Talldungen

Lars Hammar

Ledamot
Stugfogde Ranglan
VU

Johan Danielsson

Ledamot
Stugfogde Ranglan
VU

Rolf Maserius

Ledamot

Dan-Erik Danielsson

Ledamot
Medlemsregistrator

Hans Gunnarsson

Ledamot
Hemsideförvaltare

Stig Andersson

Ledamot

Peter Pettersson Ledamot
Go to top