Årsmötet inleddes traditionellt i Fäbodstugan kl 1530. Då vädret i år inte var särskilt njutbart trängdes alla inomhus. Sören och Liz hade som vanligt ordnat gott fika åt alla och stämningen var hög.

Kl 1610 kallade ordföranden till avmarsch för samling vid regementets grav, och kl 1630 inleddes den traditionella ceremonin vid graven.

Ordföranden läste upp namnen på under året avlidna medlemmar och flera välkända namn fanns med och skapade allvar i församlingen. Omedelbart därefter lade ordföranden ned en vacker krans vid vår gravsten och tillägnade denna krans särskilt de medlemmar vars namn han nyss läst upp. Därefter deltog alla i en tyst minut.

Så blev det dags för ett kort korum lett av vår regementspastor Håkan Nilsson. Denne anknöt påpassligt till 100-årsminnet av spanska sjukan, som tagit så många unga liv just på A4, och på vars gravsten de allra första namnen består av soldater, som avlidit 1918.

Därefter de traditionella psalmerna och en gemensam bön, Fader vår.

Nästa programpunkt var själva årsmötet, som genomfördes i en lärosal i den nya centralbyggnaden på A4. 

 bild 1

Årsmötesdeltagarna samlade i lärosal 1351 och vi ser bl a vår nestor Kerstin Palmcrantz

 

Enligt en ny rutin föreslog valberedningen en utomstående person att leda själva årsmötet. 

bild 2Tidigare Fostabschefen, tillika ordförande i MilMus Z, Göran Jonsson var vidtalad och ledde årsmötet på ett rutinerat och utmärkt sätt. Allt gick snabbt igenom och en ny styrelse valdes, som väldigt mycket liknade den gamla styrelsen, som därvid fick fortsatt förtroende och ansvarsfrihet.

 

 

 

 

 

 Göran Jonsson ledde årsmötet med stor auktoritet

 

Sista programpunkten och kanske för många det man mest såg fram emot var årsmötesmiddagen, som denna gång avnjöts i direkt anslutning på restaurang Cultum.
God mat och snaps som innebar att våra strupar fylldes av sången ”Grannas”.

bild 3

Glam och hjärtlig gemenskap präglade årsmötesmiddagen

Trevlig kamratgemenskap och med tal från lars Lagrell, som informerade om Stockholmsbatteriet, samt tacktal för maten av Göran Jonsson, som tillsammans med hustrun Mildred var inbjuden att även delta i den avslutande årsmötesmiddagen.

bild 4

En viktig plats var bardisken, där vår nyblivne politiker Stig Andersson förser sig med nödvändig tillbehör.

 

 

Text och Bild: Sten Bredberg

Go to top