Kanslihus A4

Kanslihus A4

 

Inbjudan till högtidsmiddag

Kristallkrona

Residenset 27 oktober kl 18:00

Styrelsen har återigen nöjet att erbjuda medlemmarna få uppleva en exklusiv middag i den vackra miljön, som Residenset erbjuder. Bakgrunden är ju att föreningen för ett antal år sedan deponerade mässens kristallkronor till Residenset.

En tradition har uppstått, där medlemmarna en gång om året ges möjlighet att kontrollera så kristallkronorna finns kvar och är väl underhållna. Pandemin har inneburit att ett avbrott skett i denna tradition, som nu återupptas.

Anmälan sker genom inbetalning av 400 kr i kuvertavgift (middagen är starkt subventionerad) till bankgiro 5037-6326. Ange deltagares namn!

Inbetalning med anmälan senast fredag den 21 oktober.

Vi disponerar 50 platser så först till kvarn gäller.

Klädsel: Kavaj

Välkomna!

 


SMKR

SMKR regionala möte genomförs i Östersund den 12 - 13 oktober.

KFNA representeras av Sten Bredberg och Bo G Olsson

Det är dock möjligt för föreningens övriga medlemmar att följa programmet under torsdag förmiddag enligt nedan.

Torsdag den 13 oktober
Samling vid Fältjägargruppens grupperingsplats på fd F4 område senast 08:30. Vid
informationerna enligt nedan är föreningarna (utan kostnad) inte begränsade till 2 deltagare.
- 08:30. C Fältjägargruppen informerar om gruppens nuvarande och kommande verksamhet.
- 09:30 Kaffe.
- 10:00. C Fältjägarkåren informerar om kårens kommande verksamhet och utvecklingen i garnisonen.
(Vid nästa års möte kommer C I 21 att informera om utvecklingen i Sollefteå).
- 11:30. Lunch Frösö Park och avslutning

Aktuellt

Go to top