Kanslihus A4

Kanslihus A4

in memoriam

arneberglund

 

Vår kassör och käre vän Arne Berglund har den 4 maj lämnat oss

Arne har varit en mycket betydelsefull medlem av Kamratföreningen och dess styrelse.
För många år sedan tog han på sig ansvaret som kassör,
och har sedan dess skött det på ett synnerligen professionellt sätt.
Från revisorerna har det varje år kommit beröm för ordning och reda.

För ett par år sedan övertog han dessutom ansvaret för vår hemsida och medlemsregistret.
Även dessa uppdrag har Arne skött på ett noggrant och ansvarsfullt sätt.

När vår övernattningsstuga vid Ranglanmonumentet behövde restaureras
ställde Arne upp även där med sin stora entusiasm.

Vid Kamratföreningens årsmöte 2021 tilldelades Arne föreningens förtjänsttecken.

Saknaden i föreningen efter Arne kommer att vara stor
inte minst i egenskap av sin personlighet samt som en mycket god vän.

 

Sten Bredberg
Ordförande

 

 

 

 

Aktuellt

Go to top