Nytt medlemsskap

(Utdrag ur stadgar med tolkning och instruktion)


MEDLEMSKAP

§ 2. Föreningens medlemmar utgörs av hedersledamöter och ständiga medlemmar.

Hedersledamot utses av årsmötet på förslag av styrelsen.

Medlemskap kan – med styrelsens medgivande – vinnas av den som är eller har varit anställd eller värnpliktig vid regementet eller på annat sätt, har eller har haft intresse av regementet eller kamratföreningen och deras verksamhet.

Önskemål om medlemskap inlämnas till sekreteraren.

Beslut om medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.


Ansökan

  • Ny medlem erlägger en engångsavgift på 250 kr som omfattar ständigt medlemskap.
  • Ständigt familjemedlemskap kan beviljas familj till medlem och omfattar make/maka (motsv.) samt barn upp till 18 år.
    För ständigt familjemedlemskap erläggs en engångsavgift om 100 kr.
    Ständigt familjemedlemskap innebär att make/maka (motsv.) samt barn upp till 18 år samtliga är medlemmar.
    När barn fyllt 18 år erfordras eget medlemskap för 150 kr.
  • Inbetalning för medlemskap görs på bankgiro: 5037-6326. Skriv namn på den person eller personer inbetalningen avser.


Den person som önskar bli medlem i föreningen ansöker till styrelsen om medlemskap.
Efter styrelsens godkännande erlägger den sökande medlemsavgift och personuppgifter enligt nedan till kassören
Genom att skicka in ansökan intygar den som ansöker om medlemskap att den har läst och godkänner föreningens stadgar, samt
föreningens sätt att hantera deras personuppgifter.


Fyll i ansökan genom att fylla i formuläret nedan med följande information:
Namn.
E-postadress.
Meddelande:

Personnr

Adress
Mobil tfn

Avser medlemskap (Enskild, Familj, eller Familjemedlem som fyllt 18 år).


Klicka sedan på 'Skicka in ansökan' så sändes ansökan till medlemsregistratorn.