Årsmöte 2017

Ett 25-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet

Kl 1530 skedde samling vid Fäbodstugan där Sören och Liz bjöd på kaffe med hembakat bröd.

Därefter skedde sedvanlig kransnedläggning vid regementets grav.


Årsmötesförhandlingar genomfördes i MIUN:s lokaler. I avsaknad av såväl ordförande som vice ordförande valdes sekreteraren Bo Jonsson att leda mötet.
Viss diskusion uppstod vid tolkning av stadgarna beträffande vilken tidsperiod övriga ledamöter skall väljas på. Styrelsen kommer att analysera skrivningen ocheventuellkomma med förslag till stadgeändring.

Efter mötet intogs en tre-rätters middag i gamla välkända lokaler,på A4 fd mässlokal.
Lokalerna är långt ifrån sig lik från den gamla goda tiden men vissa traditioner dolde sig i väggarna då "grannas" ekade lika bra som förr.

Då inga möjligheter längre finns för att anrätta måltider i dessa lokaler, hade familjen Blomberg på sedvanligt sätt ordnat meddenna förträffliga måltid genomcatering.