Byggnader


Allmänt

Texterna är hämtade från bland annat från jubileumsboken sidan 406-408 och NORRLANDSARTILLERISTEN 1998-2000 sid 7-8. Bokning av kamratföreningens byggnader sker hos ordf. KfNa


Talldungen

Talldungen är beväxt med månghundraåriga talar. Här har unga norrlandsartillerister övats i grundläggande soldatutbildning i hundra år. Under 1900- talets mitt försågs Talldungen med ett antal byggnader vilka beskrivs nedan

Fäbodstugan

År 1944 invigdes regementets museum i fäbostugan som tidigare stått på Grytans skjutfält. Den blev lokal för de minnessaker som samlats in. Museet flyttade 1968 ner till kasernområdet.

Huset står på en ventilerad torpargrund av betonghålsten. Fasaden består av stående panel målad med Falu rödfärg. Taket lades 1999 av plank som är behandlat med tjära Inomhus finns tre rum, en storstuga, en toalett samt ett kök. Huset värms av elektrisk golvvärme samt en öppen spis. Vatten och avlopp installerades 1999

Kommendanthuset


Kommendanthuset ingick i Frösö skans med den uppgift som namnet anger. År 1937 stod huset hindrande i vägen för en ny startbana vid F4.
Efter medgivande från kungl. Maj:t skänktes det till Frösö hembygdsförening som tog emot huset och enligt gåvostatuterna tog ned det, märkte upp det och förrådsupplade det.
Huset återuppfördes i Talldungen åren 1950-1951.

Huset står på en ventilerad torpargrund av betonghålsten. Fasaden består av stående panel målad med faluröd färg. Taket lades 1999 av plank som är behandlat med tjära Inomhus finns tre rum, en storstuga, ett mindre rum samt ett kök. Huset värms av elektrisk golvvärme samt en öppen spis. Vatten och avlopp saknas.

Ryttarhäbret


1965 skänkte Hilding Andersson ett ryttarhärbre från Alsens rote till kamratföreningen. Härbret uppfördes i Talldungen och minner om den tid då kavalleriförband fanns i Jämtland.

Ryttarhärbren är en form av förrådshus, där kavallerister förvarade sin utrustning. Förrådshusen krävde ett torrt inomhusklimat och skydd mot råttor och andra djur. Därför sattes de på ofta på stolpar, som vilade på hörnstenarna. Då luftades hela konstruktionen underifrån.

Grannas


Under 1999 uppkom behovet av ett förråd/vedbod för att inte behöva använda det museala Ryttarhärbret till detta. Byggnaden färdigställdes under sommaren/hösten 2000. Det nya härbret härstammar från Torsta utbildning i konsten att timra. Det inom A4 välkända traditionsnamnet ”Grannas” fick bli byggnadens namn.

Denna byggnad är ett nytimrat hus på plintgrund som uppfördes 2000. Fasaden är målad med faluröd och taket består av tjärad plank.

1.1.6 Gärdsgård


I syfte att minska markslitage och minskad risk för eventuellt klotter eller annan skadegörelse byggdes under våren 2007 en gärdsgård.

Gärdsgården är byggd på gammaldags maner och med all den kunskap man samlat på sig under århundraden för att bygga denna sort av staket.