C A9 Besök


Rapport från A9 regementslednings besök den 25 april 2017


Besöket hade föregåtts av en emaildialog mellan mig och regementsförvaltaren Peter Hemphälä från senare delen av 2016. I januari kom vi överens om v 17 och så småningom fastställdes 25 april detta år.

Jag översände förslag till program som omgående fastställdes.

1000 Studiebesök Grytans läger med A4 minnessten. Fortsättning till Teknikland och information om militärmuseiföreningen och Teknikland.

1200 Talldungen/Kommendantshuset. KFNA bjuder på lunch

1300 Studiebesök vid A4 grav. Därefter rundtur inom A4 område med avslutning i ridhuset.

Fotoutställning A4 under 100 år

1400 Regementschefens information om läget inom armén och artilleriet i bokad lokal biblioteket/ridhuset.

Samtliga närboende medlemmar inbjuds att delta.

1500 Återfärd till Åre/Östersunds flygplats


Kl 1000 anlände Anders Högrell, stf regementschef, Stefan Hansson, C ArtSS, Anders Rönnqvist, traditionsofficer och Peter Hemphälä, regementsförvaltare till Grytan där jag, BG Olsson och Göran Kullberg tog emot.

Efter att vår minnessten beskådats och jag redovisat vilken verksamhet, som pågick i Grytan idag, fortsatte vi till Teknikland.

På Teknikland redovisades organisationen och sambandet mellan KFNA och Militärmuseiföreningenoch Jämtland Teknikland AB. Därefter var det en ganska snabb rundvandring genom lokalerna för att de skulle få en uppfattning i stort om Teknikland och garnisonsmuséet som ingår. Delegationen från A9 var rejält imponerade.


Vi låg något före tidsprogrammet, så vi åkte direkt till A4 grav, där vi konstaterade att senaste namnet på vår gravsten var Curt Johansson, och att A9 bidragit med kostnaden för hans inskription. De höll med om att vår grav kanske är den mest imponerande på denna kyrkogård och väl underhållen.


Därefter var det dags att ansluta till Kommendantshuset där Sören och Liz Blomberg hade förberett på bästa sätt. Hit hade delar av styrelsen kompletterade med S-O Abrahamsson och Tommy Häll anslutit.Vi åt en smakfull trerätters lunch i den fina miljön som Kommendantshuset erbjuder.


Jag fick tillfälle att beskriva historien om Kommendantshuset och all traditionsrik inredning. Att vi hade placerat A4 kommunionskärl här fick ett starkt stöd av A9.

Avslutningsvis överräckte jag vårt standar till Anders Högrell.

Efter detta var det dags för en kort rundtur inom A4, där vi naturligtvis stannade till vid vår minnessten. Sedan klev vi in i gamla ridhuset och beskådade vår fotoutställning, som verkligen passar bra på denna plats. Från A9 sida blev man förtjust över fotoutställningen och bad om en kopia för att placera på lämplig plats inom regementets lokaler, gamla A4 B.


Till den mycket intressanta genomgången om armén idag och artilleriet i synnerhet var ju samtliga medlemmar ur KFNA inbjudna. Tyvärr var Tomas Svanström och Mikael Andersson de enda två som hörsammat denna inbjudan, så det var huvudsakligen samma personer, som deltagit i Kommendantshuset, som var på plats.


Avslutningsvis blev det avtackning genom att jag tackade för besöket och en givande genomgång av det dagsaktuella läget inom Försvarsmakten. Andres Högrell å sin sida tackade för vårt fina program och mottagande, och överlämnade regementets nya standar till mig.

Standaret kommer att förvaras i Kommendantshuset.


Sten Bredberg