Årsmöte 2021


Kfna årsmöte 28 september 2021

Årsmötet inleddes i gråtrist väder i Talldungen kl 1530. Trots att Sören och Liz hade placerat blommor (rödlysande rönnbärskvistar) på uteborden samlades alla inne i Fäbodstugan. Där umgicks vi alla fullvaccinerade utan att hålla avstånd. Kändes som en återgång till tidigare liv.

Hög stämning var det med alla sittplatser ockuperade. I vanlig ordning hade Liz bakat hela dagen, så det var ett överflöd av bullar och bakelser till kaffet. Två ”förlorade söner” i form av Mikko Wikner och Tony Damström hade sökt sig till stugan.


Eftersom ordinarie ordföranden var handikappad kallade vice, Sven Hultman kl 1510 till avmarsch mot A4 grav för den traditionella ceremonin på kyrkogården. Denna inleddes med kransnedläggning och en tyst minut för de under året avlidna medlemmarna. Ett kort korum med våra traditionella psalmer och därtill hörande trumpetsolo genomfördes av vår ständige regementspastor Håkan Nilsson.
Kl 1730 var ett 50-tal förväntansfulla medlemmar samlade i den nya fräscha Totohallen vid Östersundstravet. Årsmötet genomfördes snabbt av ordinarie ordföranden och sekreteraren. Alla paragraferna beslutades med acklamation, föreningens ekonomi visade sig vara i bästa form och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Bosse Jonsson, som förra året utsågs till hedersmedlem; avslutade nu en lång, lång period som styrelsemedlem och gavs applåder för detta. Som ersättare för Bosse valdes Anna Wallström in i styrelsen, vilket innebar att kvinnodelen i styrelsen ökade med 100 %, samt att medelåldern sänktes med flera procent.

Efter avslutat årsmöte tog ordförande till ordet igen och meddelade att två styrelsemedlemmar gjort sig förtjänta av föreningen förtjänsttecken.

Arne Berglundför ett utomordentligt arbete under lång tid som kassör, som de senaste åren kryddats med att han även tagit över ansvaret som medlemsregistrator och för KFNA:s hemsida.

Peter Petterssonsom ganska nyligt engagerat sig i föreningen arbete, men gjort det med väldigt stor intensitet och energi vare sig det gällt slagning av sly i Talldungen eller målning av vår haubits vid E14. Detta trots att Peter bor i Undersåker och är en av få som ännu inte är pensionär.

Efter detta tog lite överraskande vice ordföranden över ordet och meddelade att VU beslutat att ordförandenSten Bredbergockså var värd detta förtjänsttecken. Detta med hänsyn till ett långvarigt arbete i styrelsen och de sista 12 åren som ordförande. Stens goda kontakter i kommunen, Länsstyrelsen och Artilleriregementet hade varit av godo för föreningen.Därefter vidtog ett kort konstituerande styrelsemöte varefter alla samlades i restaurang Spiltan för som det visade sig en mycket läcker trerättersmiddag med goda viner därtill.

Föreningen hade inbjudit snickarna från Lillsjöhögen Göran Nilsson och Göte Falkman med hustrur som tack för deras utomordentliga arbete med hjulen till våra prydnadspjäser. Även Åke Söderqvist var inbjuden men hade fått förhinder.


En mycket god stämning infann sig under middagen och servicen från personalen vid Spiltan var av bästa klass. En fin avslutning på 2021 års årsmöte.

Sten Bredberg