Surströmmingsfest 2014


“Grannas skithus har ramlat omkull
och vårat det står där och lutar
så låt oss ta en lillan sup
och se hur det hela slutar.”
Vid varje årsmöte har KFNA beslutat att det skall genomföras en surströmmingsfest för medlemmarna.

Av olika orsaker har det blivit inställt ett par år i rad, så i år slog Sören Blomberg fast: Jag ordnar en surströmmingsfest! Det får bli i oktober.

Sagt och gjort i september kom inbjudan och jag, som i och för sig inte är en stor älskare av just surströmming, anmälde mig och hustrun. Jag visste ju att det skulle bli en trevlig och säkert uppsluppen sammankomst för ett antal Norrlandsartillerister.

Sören och Liz hade fixat allt nödvändigt att äta och dricka, och Kerstin Anderstig med man hade ordnat en utmärkt lokal i Lugnvik.

Kl 18 infann vi oss tillsammans med ytterligare 19 förväntansfulla strömmingsätare. Dessutom hade Sören haffat Stig Andersson utanför lokalen, som snabbt bjöds in så att vi blev exakt de 22 som bordet hade dukats upp för.

Snart var festen igång och vi ovana surströmmingsätare fick goda råd om tekniken att rensa fisken av Rolf Annernäs. Stämningen steg och i takt med alla traditionella snapsvisor, där Grannas fick avsluta.
Avslutningsvis bjöds på kaffe och god kaka.
Jag fick anledning att resa mig upp och ge arrangörerna med Sören i spetsen mycket beröm och stort tack från oss gäster som bara hade att sätta sig vid dukat bord.
Dacapo nästa år uppmanades till och utlovades av Sören.

Sten Bredberg