GDPR


Säkrare för både dig och oss


Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför tycker vi det är bra att den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)som trädde i kraft den 25 maj 2018, gör det tydligare vilka rättigheter du har som medlem, och vilka skyldigheter vi har som förening.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på föreningar och sätter fokus på de rättigheter du har som medlem, bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter och att du har rätt att kontakta oss för det fall du inte längre vill motta information från oss.

KfNa hanterar dina personuppgifter i ett specifikt registerprogram, vilken är en solitär, och har ingen kontakt med ”yttervärlden” via någon form av datatrafik. All förändring av information sker av medlemsregistratorn i en master. Endast ett fåtal styrelse­ledamöter erhåller senare tillgång till denna information.

Syftet med informationen vi registrerar om dig som medlem är att:

  • via brev eller mail (genom separat informationsprogram) ge dig som medlem fortlöpande information om föreningens verksamhet
  • med uppgift om din födelsedata framföra gratulationer vid vissa av styrelsen fastställda bemärkelsedagar.
  • inför årsmöte sammanställa föreningens medlemsstatus i såväl numerär som åldersstruktur, samt rapportera delar av detta till paraplyorganisationen SMKR(Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund)
  • följa medlemmars befattningsinnehav i föreningen över tiden
  • registrera tilldelning av medaljer samt utmärkelser såsom hedersmedlem m.m.


Självklart kan du avsäga dig möjligheten att erhålla information från föreningen men med detta betraktar vi då att du vill avsäga dig ditt medlemskap i kfna.


På kfna.se kan du kontakta medlemsregistratorn, om du vill göra förfrågningar vilka personuppgifter som finns registrerat om dig.

Vid styrelsemöte 2018-11-05 fastställdes en integritetspolicy samt en blankett för samtycke. Dessa publiceras i NorrlandsArtilleristen samt som pdf-filer via länkar nedan.

GDPR-samtycke

Integritetspolicy


Styrelsen