C A9 besök 2019-10-03

Artilleriregementschefen Magnus Ståhl åtföljd av regementsförvaltaren Peter Hemphälä och traditionsofficeren Ola Arvidsson informerade om artilleriets utveckling idag och 15 år framåt. Mötet genomfördes i Frivillan hos Fältjägargruppen och 16 medlemmar ut KFNA deltog. Mötet avslutades med att Magnus Ståhl och Sten Bredberg skrev under ett samarbetsavtal mellan Artilleriregementet och KFNA att gälla tills vidare.

Efter mötet bjöd A9 på en utmärkt lunch på Frösö Park hotell.

Eftermiddagen avslutades med ett studiebesök i Talldungen och Teknikland, som leddes av Sten Bredberg.

Foto:Peter Hemphälä
Regementsförvaltare A 9