Välkommen till

Kamratföreningen Norrlandsartillerister

- framåtanda, fältmässighet, sammanhållning


God fortsättning på det nya året!


9 januari


Styrelsen för Kamratföreningen Norrlandsartillerister önskar alla medlemmar god fortsättning på det nya året!

Sten Bredberg