Välkommen till

Kamratföreningen Norrlandsartillerister

- framåtanda, fältmässighet, sammanhållning


God Jul och Gott Nytt År


22 december


Styrelsen för Kamratföreningen Norrlandsartillerister önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Sten Bredberg