Övriga befattningshavare


Norrlandsartilleristen (NA) redaktion

  • Mikael Andersson (Chefredaktör)
  • Peter Kardin


Stugfogde Talldungen

  • Peter Kardin
  • Sören Blomberg


Stugfogde Ranglan

  • Johan Danielsson
  • Lars Hammar


Valberedningen

  • Stefan Nilsson (Sammankallande)
  • Berit Svedin
  • Dennis Blom


Revisorer

  • Bengt-Olov Carlsson
  • Lennart Gillblad
  • Mikael Andersson (Suppleant)