Bentz pris 2018

Då är föreningens årliga upplaga av "CA" prov genomförd. Denna gång genomfördes den påMulti Challenge där vår gamle regementskamrat Dennis Blom utgjorde tävlingsledare.

Som brukligt var tävlingen indelad i olika moment. Först en frågesport kring regementet och dess historia.

Därefter vidtog ett tekniskt moment. Gokartkörning baklängnes på tid. Det knepiga var att det skett manipulering av styrsystemet så att vid rattrörelse till vänter gav hjulen utslag till höger. Det blev stora tidsskillnader mellan bäste och sämste förare. Dessutom förekom en hel del besök i banmarkeringen som turligt nog består av bildäck, så inga synliga personskador uppstod. Dock hade en del deltagare ömmanande nacke dagen efter då man fick sitta och titta bakåt under körningen.Sedan var det ett stridsmoment med laservapen vilket gjorde att de gamla takterna från det yrkesverksamma livet fick komma till nytta igen. Momentet skulle kunna beskrivas som "strid i bebyggelse" då det gällde att i olika labyrinter ta sig fram och bekämpa motståndare,
Övningen uppskattades av flertalet vilket inte minst kan utläsas på Stens glada ansiktsuttryck.

Som brukligt vid dessa övningar avnjöts en förträffligt måltid med lite rött signerad klubbmästaren Sören Blomberg.

Att flertalet deltagare börjar bli ringrostiga visade sig vid prisutdelningen då tävlingens yngste deltagare Teodor Granberg tog hem segern. Skjutglade Sten Bredberg belade andra platsen medan det blev delat tredjepris till Tommy Häll och LeenaOginder.Stor tack till alla deltagare, Klubbmästaren för den förträffliga måltiden och sist men inte minst Dennis för denna trevliga kväll påMulti Challenge.

Med tanke på alla övningsmoment som kan utföras i denna anläggning torde det bli att fler Bentz Pris genomförs på Dennis arbetsplats.


Text och bild: Websupporten