Chefer

REGEMENTSCHEFER VID KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE, A 4


1893-1898

Överste Ernst Henrik Georg Boheman

1898-1907

Överste Herman Birger Holmberg

1907-1913

Överste Olof Erland Hofstedt

1913-1916

Överste Arvid Edmund Rudling

1916-1922

Överste Hugo Nordenfelt

1922-1927

Överste Johan Georg Sylvan

1927-1934

Överste Georg Ohlsson

1934-1939

Överste Per Falk

1939-1942

Överste, greve Carl Gustaf David Hamilton

1942-1943

Överste Carl Nils Gabriel Årmann

1943-1947

Överste Olof Samuel Fernando Odenrick

1947-1952

Överste Erik Thorsten Berggren

1952-1959

Överste Stig O:son Lindström

1959-1965

Överste Göran Schildt

1965-1975

Överste Curt Lennart Wilhelm Stapelmohr Brant-Lundin

1975-1979

Överste Sven Ragnar Eugén Holmberg

1979-1982

Överste Thure Lennart Östberg

1982-1985

Överste Lars-Olof Strandberg

1985-1987

Överste Dan Albin Snell

1987-1992

Överste Sten Sture Gustaf Ankarcrona

1992-1994

Överste Lennart B:son Uller

1994-1996

Överste Lars Lagrell

1996-1997

Överste Torsten Gerhardsson

1/10-31/12-1997

(tf)Överstelöjtnant Sten Bredberg