S:a Barbara 2017

Så var årets firande av S:t Barbara genomförd. Ett 80-tal medlemmar hade slutit upp till travet. Efter sedvanligt mingel med glögg var det dags för det traditionella firandet. Ett något dessermerat JFA genomförde salutskjutning efter att ordförande hade framfört talet till S:ta Barbara. Årets tal var klart influerat av de strömningar som nu råder i samhället efter "#metoo". Ett mycket välsmakande julbord intogs därefter på restaurant Spiltas, under glada former i goda vänner samvaro.


Årets tal
"Vid årsskiftet är det 20 år sedan A4 gick ur tiden. Nästa år skulle regementet ha fyllt 125 år och det skulle säkerligen ha firats, dock inte så omfattande som vid 100-årsjubileet, som vi väl alla har i gott minne.

Sankta Barbara 1998 stod jag inför er för att hålla mitt första Barbara-tal och nu är det alltså för 20 gången.

Talet handlade huvudsakligen om historien och traditionen kring Sankta Barbara. Dessutom utnämnde jag årets artillerist, vilket var Leif Haglund, som sett till att en 10,5 cm habits m/40 ur A4 museum hade tagits i bruk och använts inom hans utbildning av eldledare på I5. Men det blev då också det absolut sista året som en A4-pjäs sköt skarpt inom Östersunds garnison.

Däremot sköts det naturligtvis fortsättningsvis med våra fem 77-bataljoner, som vi fått lämna ifrån oss till kvarvarande artilleriregementen. Detta något om historien från de 20 åren efter A4.

Efter dessa 20 år med berättelsen om Sankta Barbara har säkert de flesta lärt sig detta, så här kommer en mycket kort resumé.

Enligt legenden föddes Barbara omkring 300 e Kr i den östra asiatiska delen av Romerska riket. I strid med sina hedniska föräldrar lät hon sig kristnas.

Barbara dödades av sin far genom halshuggning, men han och hans medbrottslingar dödades alla av blixt och åska den 4 december år 306 och någon gång under 8-900-talet blev Barbara Sankta Barbara genom att påven förklarade henne som helgon.

Artilleristernas skyddshelgon har hon varit sedan 1300-talet.


Som ni vet så har jag ju genom åren som någon form av överstepräst för Sankta Barbara haft kontakt med henne via olika medier. Det började med uppenbarelser i mina drömmar, och sedan fick jag email och nu senast har vi blivit vänner på Facebook, vilket jag förstått är ytterst exklusivt.

Även i år har jag inför denna dag haft kontakt med Barbara och hon har lämnat en del exklusiv information.

Barbara brukar ju ge mig lite lokal feedback på hur vi har det här i Östersund. Hon berättar att hon har blivit en stor supporter till ÖFK, för dom kan ju verkligen skjuta!

Dessutom har hon tagit del av diskussionen kring expresscykelvägarna och befarar i motsats till upphovsmännen, att det kommer innebära att fler människor kommer till himlen, då cyklisterna med dessa kommer att visa på än större dödsförakt.

Slutligen har jag tipsat henne på A9 facebooksida, där hon kan få njuta av filmer med en skjutande Archer. Mycket snabbt fick jag ett gilla och ett hjärta i retur.


Vidare har hon berättat att helgonvärlden har tagit stort intryck av den meetoo- rörelse, som skett över hela jordklotet.

I himlen har skapats en hashtag ”heliga äro de gudomliga”, där framförallt kvinnliga helgon lämnat berättelser om hur manliga helgon inte alls uppträtt som helgon.

En mycket välkänd profil inom helgonvärlden har under århundraden visat prov på härskarteknik och försökt locka kvinnliga helgon i fördärvet. Barbara har avslöjat för mig att denne välkände profil är ingen mindre än Sankte Per.

Han har bl a försökt locka Barbara till Pärleporten under förevändning att han verkligen har en riktig kanon, som hon skulle få smaka på.

Nu har Sankte Per tagit en timeout och Barbara har bedyrat för mig att hon absolut inte i något avseende tagit till sig av hans lockelser.

Därmed tycker jag vi kan konstatera att hennes helgongloria sitter fast och stadigt och vi har all anledning att fira henne även denna dag.


Skjut Sankta Barbara salut!"