S:t Barbara 2019

Då har föreningens största evenemang näst efter årsmötet genomförs. Närmare 100 personer hade anammat inbjudan till detta firande av vårt skyddshelgon med efterföljande julbord. Likt tidigare år genomförde vi detta på Spiltas restaurang på Östersundsunds travet. Vår medlem Jan Quicklund som är Travbanechef hade säkerställt att ett gediget och välsmakande julbord var uppdukat. Självklar togs det ton till den välklingande snapsvisan "Grannas"..

Efter det årliga talet till Barbara avfyrande JFA traditionsenligt en salut för vårt helgon.


Talet till Barbara 2019

Sedan 1998 har jag nu haft uppdraget att hålla detta hyllningstal till Sankta Barbara, Det var alltså för 22. Gången jag började titta på detta årets uppdrag och försökte klura ut: Hur skall jag göra i år?

Då kom jag helt plötsligt på att man kan väl göra som präster säkert ofta gör. De tar fram en gammal predikan, som säkert alla glömt och framför den precis som den var ny. Alltnog jag tänkte att jag går 10 år tillbaka i tiden och tar 2009 års Barbara tal. Ingen kommer säkert att märka något.

Sagt och gjort Barbaratalet 2009 togs fram men med den olycksaliga upptäckten. Jag hade resonerat precis samma då, så det var Barbaratalet 2001 något redigerat som kom upp på skärmen.

Trots att detta ju är heliga ting får jag erkänna att en liten svordom undslapp mig.

Resultat: Börja om från början!

Som Munskänk vet jag att när man tillverkar Champagne så blandar man olika årgångar, så att det skall bli en bra cuvée, som är lika bra år från år.

Kanske man kan göra lite så med Barbara talet också?

Jag gör ett försök till en liten blandning från tidigare tal.

Naturligtvis måste jag då börja med att påminna om historien om Sankta Barbara.

Enligt legenden föddes Barbara omkring 300 e Kr i den östra asiatiska delen av Romerska riket. I strid med sina hedniska föräldrar lät hon sig kristnas.

Det här blev en lång utdragen familjefejd i första hand mellan Barbara och hennes far, som både fängslade och lät tortera henne utan att hon lät sig omvändas från den kristna tron. Till slut dödade fadern Barbara egenhändigt genom halshuggning. Man undrar ju faktiskt om pappan tillhörde IS? Under denna långa kamp hände ett antal underverk, som förklarades av att herren höll sin hand över henne. Det mest påtagliga var att fadern och hans medbrottslingar till hennes död alla dödades genom blixt och åska. Detta skedde den 4 december år 306. Redan då förklarades hon av andra kristna som martyr. Någon gång på 8 - 900-talet blev hon officiellt förklarad som skyddshelgon av påven. Man hade ju kunnat hoppas att herren varit lite mer aktiv i nutid och släppt blixt och åska över dagens IS krigare.

Som artilleristers skyddshelgon har S:ta Barbara fungerat åtminstone sedan 1300talet så det är ju en mycket gammal tradition vi håller vid liv.

Att just artilleristerna tog henne som skyddshelgon förklaras av att det i artilleriets barndom var i stort lika farligt för pjäsbesättningarna, som för de som befann sig i målområdet. För att minska riskerna åkallade franska artillerister på 1300talet S:ta Barbara före den farliga laddningen och så sent som under andra världskriget knäböjde artillerister i katolska länder för en stor artilleriduell.

En tradition har också varje år varit att Sankta Barbara strax före denna dag har uppenbarat sig för mig och berättat lite om sitt förhållande just till Norrlandsartillerister – så även i år. Hon har härvid framfört:

För det första en beklagan över inställningen hos de människor, som numera har tagit våra vackra kaserner i besittning, att de på ett hedniskt sätt sopat bort nästan alla artilleristiska traditioner och till och med låtit bortföra alla de oändligt vackra mörsarna vars ljuva artillerimuller man numera inte ens kan ana. Till sin oerhörda förvåning hade hon också erfarit att samma enfaldiga människor, som skövlat A4 på de sista artilleripjäserna hade låtit mäktigt artillerimuller ljuda framför domkyrkan i Härnösand.

Om vi nu skall återgå till nutid, så verkar det faktiskt som om nuvarande universitetet fått artillerihicka igen. Tydligen har de blivit så skrämda av några enstaka skriverier i lokalpressen, att man sagt upp samarbetet med JFA och stackars Barbara kan nu inte heller se fram emot doktorspromoveringarna.

Personligen har jag tveeggade synpunkter på detta eftersom Mathias Fredriksson, som mutat kommunen till att sälja parkmark till honom att göra sig en extra vinst på, samtidigt av Mittuniversitetet utnämnts till hedersdoktor. Man kan ju undra om det är AnnSofie Andersson som utser hedersdoktorer åt Miun? Att satsa hedervärd kanonsalut på denne person vore slöseri med ammunition och hade nog inte ens uppskattats av Sankta Barbara.

Apropå vårt kommunalråd, som nu äntligen avgått, så var naturligtvis hennes förstaval Daniel Kindberg och när nu vårt rättssystem gjort honom synnerligen olämplig så fick väl stadens andra kulturprofil duga.


Barbara har ställt en fråga till mig: Hur blir det med Grytan? Kan man räkna med något artillerimuller inom överskådlig tid? Men tyvärr Barbara, dom som bestämmer i Stockholm tycker nog att det räcker med att Norrland har lite militärer i Boden och inget mer. Så mitt råd till Barbara var att håll koll på Malmö. Där kan du njuta av en sprängning varje kväll, och med den tafatta regering vi har, så kommer det nog att sprida sig norrut, men knappast till Grytan.

Vi får göra vårt bästa för att hylla dig i kväll. Även om tillståndet vi sökte den 11 november förra året ännu inte besvarats.

Så skjut Sankta Barbara salut!