2021-03-19 After work


Den 19.e mars 2021.

Vi blev ett i digitala sammanhang lämpligt stor grupp om nio deltagare (Lars H har ”simmat” ur bild precis) som valde att avsluta veckan gemensamt.Från Åhus i söder till Jämtlandsfjällen i norr lyckades vi samlas för att uppdatera våra status, spåra våra ”absent friends”, blanda lättsamheter som väder och vind med minnen av de kollegor som inte är med oss i livet idag.

Tiden sen vi senast sågs är högst varierande och några är ännu till vardags knutna till varandra som vänner eller kollegor.

Många av oss, som inte har tennstopen på ”display” i våra hem, hade lyckats leta fram dem dagen till ära och kunde njuta av valfri (helst hembrygd enligt D-son) dryck som passade för tillfället.

Vi var överens om att detta är något vi vill göra om och hoppas såklart att ni som inte hade möjlighet att delta vill ansluta er vid nästa tillfälle.

Tipsa gärna via KfNA eller till någon av oss som deltog om ni anser att dag och tid behöver anpassas något för att ge er bättre möjlighet till deltagande.

”Munkens skål!”

Foto och text

”Kadetten” - Christian Eriksson