S:a Barbara 2018

Talet till Sankta Barbara


Efter mer än 20 år med berättelsen om Sankta Barbara har säkert de flesta av er lärt sig detta, så här kommer en mycket kort resumé.

Enligt legenden föddes Barbara i den östra asiatiska delen av Romerska riket. I strid med sina hedniska föräldrar lät hon sig kristnas.

Barbara dödades av sin far genom halshuggning, men han och hans medbrottslingar dödades alla av blixt och åska den 4 december år 306 och någon gång under 8-900-talet blev Barbara Sankta Barbara genom att påven förklarade henne som helgon.

Artilleristernas skyddshelgon har hon varit sedan 1300-talet.

En myndighet som inte har den minsta förståelse för Sankta Barbara är Polisen, eller också är det ett ytterligare exempel på hur ineffektiv deras omorganisation blev. På den tiden Stephen Jerand styrde över polisverksamheten i länet, räckte det med att ringa och informera aktuell medarbetare på kontoret uppe på ATS att vi kommer att skjuta två salutskott vid travet (eller var vi nu höll hus) vid kl 19 den 4 december. Svaret var: Ok, då vet vi.

Nu kan man ju inte ringa till Polisen i Östersund längre, så jag gick in på Polisens hemsida Polis Nord i Umeå och meddelade samma sak. Efter någon dag fick jag ett mail från tillståndsenheten i Sundsvall, som ger tillstånd till allehanda arrangemang. Jag måste begära tillstånd för detta enligt en särskild utformad blankett avsedd för skjutning eller sprängning. Också viktigt att i denna ansökan beskriva vilket och hur mycket krut som skulle användas liksom vilka säkerhetsåtgärder, som vi avser vidta. De skickar därefter denna ansökan på remiss till Räddningstjänsten och Östersunds kommun. Så klart att det inte blir så mycket tid över för brottsbekämpning, när man gör ett så här enkelt ärende så svårt. Mina försök att förklara att vår salut varken var någon riktig skjutning eller farlig sprängning utan möjligtvis ett pyttelitet fyrverkeri med två smällar som var över på en halvminut, skedde för helt döva öron.

Begäran om tillstånd sändes iväg den 12 november och ännu har inte inkommit något svar, så vi får väl se om polisen nu rycker ut och stoppar detta farliga arrangemang. Misstänker att vi i alla fall får betala vår avgift 1350 kr i efterhand.

Ja, det här var en liten parentes men också information till Sankta Barbara hur mycket vi anstränger oss för att vara henne till lags

Som ni vet så har jag ju genom åren som någon form av överstepräst för Sankta Barbara haft kontakt med henne via olika medier. Det började med uppenbarelser i mina drömmar, och sedan fick jag email och nu senast har vi blivit vänner på Facebook, vilket jag förstått är ytterst exklusivt.

Även i år har jag inför denna dag haft kontakt med Barbara och hon har lämnat en del exklusiv information.

Förra året var det ju Meetoo och Sankte Per, som var på tapeten, men nu tycks ordningen vara återställd i himmelriket, så Barbara har haft lite tid att följa de lokala händelserna i Östersund. Någon artilleriskjutning utöver denna dag kan hon ju inte förvänta sig, men i stället har hon följt sprängkraften i nyhetsförmedlingen kring Östersundshem. Hon har noterat att om Daniel Kindberg gjort Östersund vida känt över Europa för sitt fotbollslag, så har han inte varit lika lyckosam att höja marknadsvärdet för det bolag, där han varit VD. Möjligen kan han luta sig mot devisen ”All reklam är bra – även den dåliga”. Hur som helst, vårt nya kommunalråd Bosse Svensson, som under lång tid ihärdigt kritiserat tidigare ledning av Östersundshem, skall nu själv försöka styra upp ett bolag i förfall. Kanske är det lättare att få igång Litsbacken än att få ett fungerande Östersundshem?

I övrigt har Barbara noterat att valet innebar att Östersunds ”starke man”, AnnSofie Andersson nu måste inta en ny roll, när någon annan bestämmer. Hennes intimiteter med Daniel Kindberg fick ett abrupt slut, så hon övergick till att fjäska för Mathias Fredriksson i stället. Han erbjöds både en lukrativ anställning och som grädde på moset möjlighet att exklusivt exploatera parkmark i ÖSK-området. Till råga på allt hade hon medhåll från sin politiska motståndare Bosse Svensson i detta fjäskande. Kanske kan Mathias Fredriksson bli den nye VD:n för Östersundshem?

I vart fall har Sankta Barbara anförtrott mig att de sexuella trakasserierna från Sankte Pär förra året nu har upphört, och hon känner att hon väl försvarat sin oskuld och nu ser fram emot vår hyllning.

Så därför!

Skjut Sankta Barbara salut!