Styrelse

Sten Bredberg

Skicka e-post

Ordförande
Traditionsförvaltare
Repr. Milmus Z

S-O Abrahamsson

Skicka e-post


Kassaförvaltare

Kerstin Anderstig Arntsen

Skicka e-post


Sekreterare

Sören Blomberg

Skicka e-post

Klubbmästare
VU

Lars Hammar


Stugfogde Ranglan
VU

Mikael Lindberg


VU

Hans Gunnarsson


Hemsidesredaktör

Peter Pettersson

Ledamot

Leif Haglund

Skicka e-post


Vice ordförande

Ordförande VU

Bo Olsson

Skicka e-post


Materialförvaltare
Suppleant Milmus Z

Anna Wallström

Skicka e-post


Vice sekreterare

Mikael Wikner

Skicka e-post


Medlemsregistrator

Johan Danielsson


Stugfogde Ranglan
VU

Dan-Erik Danielsson


Ledamot

Stig Andersson


Ledamot

Magnus Näslund

Ledamot