Välkommen till

Kamratföreningen Norrlandsartillerister

- framåtanda, fältmässighet, sammanhållning

In Memoriam

Bo Jonsson


28 november


Vår hedersmedlem Bo Jonsson har den 28 november efter en längre tids sjukdom lämnat oss.
Bo var under en drygt 20-årig period föreningens "ständige sekreterare".

Han var ett starkt stöd för de olika ordföranden, som hade förmånen att ha Bo som den

perfekte sekreteraren.

Han har lämnat ett starkt avtryck i vår förening och stor saknad.