Kompanier

GRUNDUTBILDNINGSKOMPANIERNA VID KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE, A 4


FRÖSÖ KOMPANI

1./A4


Var alltid ett pjäskompani, har alltid haft samma nummer och härstammar således från 9.batteriet A 1 och därigenom från Norrlands Artilleris föregångare.


FREDRIKSKANS KOMPANI

2./A4


Under en lång följd av år det kompani som utbildades för Artilleriskjutskolans, ArtSS, övningsbehov.
JÄRPENS KOMPANI

3./A4


Utbildade ett pjäskompani, hade före 1982 numret 6
BORGSJÖ KOMPANI/
LIFBATTERIET

4./A4


Regementets skolkompani, utbildade kompani- och plutonsbefälsvärnpliktiga samt en tid även ljudmätplutoner.


RAGUNDA KOMPANI

5./A4


Var vanligen ett stabskompani, vilket ibland även utbildade delar till bataljonernas trosskompanier.
HÄRNÖSANDS KOMPANI

6./A4


Uppsattes för att utbilda 5-månaders värnpliktiga, men indrogs, fick till uppgift att utbilda regementsstabskompaniet 1994-95. (Bävern är inte död!)DUVEDS KOMPANI

7./A4


Var vanligen ett stabskompani, vilket ibland även utbildade delar till bataljonernas trosskompanier.