Artilleriet fortsatt på framkant

Artikel från Försvarsmakten den 27 maj 2024.

Under det senaste halvåret har artillerifunktionen fortsatt varit välrepresenterat på diverse håll. Årets viktigaste övning inom ramen för bekämpningsfunktionen har genomförts, samtidigt som vi gläds åt den historiska händelsen i form av inflyttning av kontorsmoduler på A 9 i Kristinehamn. Vi ser även fram emot att under den kommande tiden kunna utbilda hela 370 blivande artillerister som för första gången på väldigt länge nu kommer att genomföra deras värnplikt antingen i Boden, A 8 eller i Kristinehamn (Villingsberg) A 9. Nedan framgår mer ingående den verksamhet som beskrivs ovan.

Verkan uppnådd under Brigadunderstödsövning (BrigU24)


Under april genomfördes bekämpningsfunktionens viktigaste övning för året. Omkring 700 deltagare ingick i övningen som hade sitt främsta fokus på bekämpningsfunktionen och ledning inom brigaden. Platsen var Älvdalens skjutfält dit personal och materiel hade fraktas från artilleriförband från såväl Boden i norr till Skövde i söder.

Delar ur artilleribataljonen från A 8 bildade tillsammans med Noraskogs kompani, P4 en artilleribatljon under BrigU24.

BrigU24 inleddes genom att artilleribataljonen symboliskt passerade bron till Älvdalens skjutfält.

Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten

– Brigadunderstödsövningen är en oerhört viktig övning för att kunna bygga brigadförmåga i divisions ram. Vi har bekämpningsfunktionen och dess ledning i fokus, samtidigt som det medger en fantastisk möjlighet att öva vår luftrumssamordning och underrättelse där samordningen av våra underrättelsesensorer är otroligt viktiga, sa överste Michael Carlén, chef för den 4:e Brigaden.

Chef ArtSS, överstelöjtnant Kenneth Nygren, var övningsledare under BrigU24 och sammanfattade övningen såhär:

– Huvuddelen av målsättningarna med övningen är uppnådda. Det bästa med övningen har dels varit att funktionerna har fått övat i kontexten av en brigad, men också att vi har tillförts funktioner i form av bland annat helikopter och telekrig. Övningen påvisar återigen att bekämpning berör samtliga och inte bara artilleri.

Från främre ledningsplats ledde brigaden övningen.

Foto: Nalin Bozdogan/Försvarsmakten

Historiskt ögonblick i Kristinehamn


Den 25 april invigdes Bergslagens artilleriregementes (A 9:s) tillfälliga kontorsmoduler vid Harberget i Kristinehamn under pompa och ståt. Invigningsceremonin inleddes med att ställföreträdande arméchef, Anders Svensson, blev transporterad in på innergården av en Archer.

Ställföreträdande arméchef Anders Svensson anlände till invigningsceremonin i en Archer.
Foto: Mathias Eriksson/Försvarsmakten

– I dag är det en stor och viktig dag för A 9, armén, Försvarsmakten och Kristinehamn. I dag inviger vi den första delen i byggnationen av A 9. En viktig del i Försvarsmaktens uppdrag att nyetablera, eller i fallet Kristinehamn återetablera, nya förband. Det stärker uppbyggandet av vår militära förmåga, sa brigadgeneral Svensson.

Under talet framhävde Svensson samarbetet mellan Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Kristinehamns kommun som avgörande för att lyckas.

Ställföreträdande arméchef Anders Svensson förklarade A 9:s etablering på Harberget invigt.

Regementschef Lars O Jonsson avtäckte symboliskt namnet A 9 på kontorsmodulerna. A 9:e skylten har de senaste åren återfunnits i Boden, men är nu transporterad ner till Kristinehamn.

Foto: Mathias Eriksson/Försvarsmakten

– Äntligen slår vi ner bopålarna på riktigt här i vår tillfälliga gruppering precis vid infarten in på det slutliga regementsområdet Harberget. Det känns historiskt och riktigt, riktigt bra! I första hand är det A 9 som står i fokus och manifesteras. Men dagens milstolpe utgör också ett startskott och en inledning för byggandet och etableringen av Kristinehamn som garnison, sa regementschef Lars O Jonsson i sitt tal.

I samband med etableringen på Harberget flyttar även Hemvärnet Örebro-Värmlandsgruppen in i kontorsmodulerna.

Personal från Bergslagens artilleriregemente och Hemvärnet Örebro-Värmlandsgruppen stod uppställda på innergården under ceremonin.

Foto: Mathias Eriksson/Försvarsmakten

Framtida artillerister på ingång


I såväl de södra som norra delarna av Sverige har och fortsätter nya artillerister att utbildas när nu värnpliktskullen 24-25 ansluter till de båda artilleriförbanden. Nytt för i år är att vi äntligen kan hälsa värnpliktiga artillerister välkomna till Värmland. Den 1 juli övertog chefen A 9 ansvaret för artilleriutbildningen i södra Sverige från fadderförbandet Skaraborgs regemente P 4. Detta manifesterades vid en ceremoni i Skövde i samband med att värnpliktskullen 23-24 muckade.

Den 5 augusti rycker de första 10-månaders värnpliktiga in på Villingsbergs skjutfält där de kommer att genomföra den grundläggande soldatutbildningen.
Följande utbildningssteg som exempelvis befattningsutbildningar sker till stor del på andra platser. Kommande värnpliktskull 25-26 kommer att kunna utbildas merparten i Villingsberg för att så småningom flyttas över mer och mer till Kristinehamn. Totalt kommer A 9 utbilda närmare 100 värnpliktiga 24-25, en tredjedel av dessa är blivande plutonsbefäl som gör 15-månaders värnplikt och de ryckte in redan i mars i Skövde.

Samtidigt i Boden välkomnas 270 värnpliktiga för 15, 10- och 10 månaders utbildning. Redan i mars månad anslöt ett 20-tal plutonsbefäl till A 8. Tillsammans inom artilleriet innebär samtliga inryck att det under 2024/2025 kommer att utbildas 370 nya artillerister.

Text:
Viktoria Väliliä, kommunikationschef A 8
Viktoria Cassersten, kommunikationschef A 9
Mathias Eriksson, kommunikatör A 9