Stockholms batteri


I syfte att sammanföra alla norrlandsartillerister i Stockholmsområdet bildades 1938 Stockholmsavdelningen av Kamratföreningen Norrlandsartillerister, vilken senare döpts om till Stockholms Batteri.
Kamratföreningsmedlemmar som bor i Stockholmsområdet (postnummer 10-19, 60-64 och 72-76) är automatiskt också medlemmar i Stockholms Batteri.


Battch

Lars Lagrell    Skicka e-post

Battadj/sekr

Tony Damström   Skicka e-post

Kvm/Kassör

Björn Arkegren   Skicka e-post

Eoff

Mikael Lindberg

Battoff

Lilly Sjöblom

Sbadj

Klas Jonsson

Revisor

Stefan Hansson

Revisorssuppleant

Klas Nordlind

Valberedning

Lars Taraldsson